LASIKOMPASSI

Muotit

Oikeanlainen taivutus-, sulatus- tai valutusmuotti on uunitekniikoissa tärkeä, koska lasia ei muotoilla kuumana aktiivisesti käsin. Sen sijaan lasi muotoutuu polton aikana passiivisesti muottiin tai tukien varaan.

Muotiksi sopii monenlainen esine, astia tai rakennelma.

  • Muotti ei saa rikkoa tai vahingoittaa lasia,

  • ei saa aiheuttaa terveysriskejä tai tulipalon tai muun vahingon vaaraa,

  • sen on kestettävä käytettävät lämpötilat.

  • Lasi on saatava muotista irti polton jälkeen.

Kertamuottia käytetään vain kerran. Mikäli valmistettava muoto ei ole päästävä, muotti on rikottava polton jälkeen, jotta esine saadaan siitä ehjänä ulos. Valetut muotit, erityisesti kipsiseosmuotit, ovat yleensä kertakäyttöisiä.
Toisinaan tarvitaan useita samanlaisia lasiesineitä. Silloin kun muottia voi käyttää vain kerran, valmistetaan useita muotteja kestomallineen (mm. silikoni) tai monistettavien mallineiden (mm. vaha) avulla.

Kestomuottia voi käyttää useita kertoja. Sen on oltava päästävä, jotta lasi saadaan polton jälkeen muotista irti ilman, että muotti tai lasi vahingoittuu. Kestomuotti on usein metallista, kuitumateriaalista tai keramiikasta valmistettu. On myös valettavia materiaaleja, joista valmistetut muotit kestävät useita käyttökertoja.

Päästävä-ja-ei-päästävä-muoto.png

Vasemmalla päästävä, oikealla ei-päästävä muotti nostettuna mallin (ruskea) päältä.

Muotin rakenne ja muoto

Useimmiten lasi sulatetaan muotin sisään. Tasolasia taivutetaan myös muotin päälle, eli muotti on lasin alla ja jää sen sisään. Lasin taivutuksessa tai lämpömuovauksessa käytetään myös mm. lasille muotoa antavia tukia ja ripustuksia.

Sulatuksessa käytetään usein yksiosaisia muotteja. Toisinaan käytetään sisämuottia tai ositettuja muotteja. Jälkimmäisiä käytetään enemmän mallineiden valmistuksessa.

avoin-ja-suljettu-muoto.png

Vasemmalla avoin, ja oikealla suljettu muotti. Ne eivät ole täysin sama asia kun päästävyys, koska avoimessa muotissa voi olla ei-päästäviä yksityiskohtia.

 

Avoin muotti on ehkä yleisin muotti. Sen ”avautuu”: muotin suu on yhtä vähintään leveä kuin sisäosa. Muotti ei välttämättä ole täysin päästävä. Esimerkiksi savimalli on helppo kaivaa avoimesta muotista ulos, vaikka siinä olisikin pieniä, ei-päästäviä ulokkeita.

Suljetun muotin suuosa on kapeampi kuin sisälle jäävä osa. Suljettu muotti ei siis tarkoita sitä, että koko muotti olisi suljettu, kiinni. Vahavalumuotit ovat suljettuja muotteja.

Muotteihin lisätään usein ilma-aukkoja, jotta ilma pääsee poistumaan kulmista ja nurkista, eikä esineeseen jää ilmataskujen vuoksi tyhjiä kohtia. Vahavalumuoteissa voidaan tarvita lasikanavia, joiden avulla varmistetaan lasin pääsy muotin kaikkiin osiin. Muottiinsulatuksissa tarvitaan myös lisätilaa, täyttövara, sulatettavalle lasille.

Muottimateriaalit

Hyvin monenlaiset materiaalit sopivat muotteihin. Yleisiä muottimateriaaleja ovat keramiikka, metalli, keraamiset kuidut ja valettavat seokset, erityisesti kipsiseokset. Käyttötarkoitus ja esineen muoto vaikuttavat materiaalin valmintaan.

Valmiita muotteja on nykyisin saatavana varsin laajasti. Ne ovat pääasiassa päästäviä taivutusmuotteja, mutta myynnissä on myös (pieniä) kestomuotteja muottiinsulatusta varten. Saatavana on myös ”valmiita” kaupallisia materiaaleja muottien valmistusta varten.

On tärkeää huomioida muotin ja siihen sulatetun lasin reagointi keskenään. Sula lasi tarttuu helposti muihin pintoihin kiinni. Metalli- ja keramiikkamuotit on siksi käsiteltävä eristävällä suoja-aineella. Kipsiseosmuotteja ei ole tarpeen erikseen suojata, mutta muottiseoksella, lasilla ja muotin tiiviydellä on vaikutus siihen, kuinka paljon muotin pintaa tarttuu lasiin

Eri muottimateriaalien ominaisuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti. Lämmönvaraamisella, -johtamisella ja -eristävyydellä on huomattava vaikutus polton lopputulokseen, ulkonäön lisäksi lasin jäähdytykseen.

Mikäli muottimateriaalin ja lasin lämpölaajeneminen on hyvin erilaista, eikä lasi pääse vapaasti liikkumaan, voi esine rikkoontua. Erityisen helposti tämä tapahtuu lasia muotin päälle taivutettaessa tai sulatettaessa.

 

Valettu kipsiseosmuotti
Valettu kipsiseosmuotti
Vahavalumuottia puretaan polton jälkeen. Muotti on vahvistettu metalliverkolla.
Tuet / pato
Tuet / pato
2-3 cm:n korkuiselle yhteensulatukselle on koottu uunilevyn paloista tuki tai pato. Vesivaa'alla tarkistetaan uunilevyn ja lasien suoruus.
Keraaminen taivutusmuotti
Keraaminen taivutusmuotti
Valmiina hankittu keraaminen taivutusmuotti jossa sulattamalla tehty lasiaihio odottaa taivutusta. Hedelmävati 2010.
Keraaminen taivutusmuotti
Keraaminen taivutusmuotti
Valmiina hankittu keraaminen taivutusmuotti ja taivutettu lasi. Hedelmävati 2010.
Taivutusmuotti kipsiseoksesta
Taivutusmuotti kipsiseoksesta
Kipsiseosmuotti varaa lämpöä ja voi aiheuttaa mm. lasipinnan kiteytymistä. PK 2011.
Taivutusmuotti työn osana
Taivutusmuotti työn osana
Metallitangosta taivutettu ja hitsattu kehikko toimii sekä taivutusmuottina, että työn osana. Kastemalja ikkunalasista 1988.
Taivutusmuotti
Taivutusmuotti
Lasiaihio uunikalustosta ja kipsiseospalasta kootun tuen päällä. Lasin alla on pala keraamikuituhuopaa varmistamassa siistiä pintaa. PK 2011.
No images were found.

Muotit mallineiden valmistuksessa

Muotteja käytetään myös mallien valmistukseen, kopiointiin ja monistamiseen. Näissä muoteissa – ja niillä valmistettavissa malleissa – käytetään laajaa materiaalivalikoimaa: kipsiä, silikonia, muottikumia jne.

Malli, eli originaali, positiivi, alkuperäinen muoto, malline, on lopullista lasiesinettä vastaava muoto.

Kestomallineilla voidaan valmistaa useita muotteja. Kestomalleja valmistetaan mm. silikonista ja muottikumista.

Kertakäyttömallineet tuhoutuvat muottia tehdessä. Vahamallineet ovat tyypillisiä kertakäyttöisiä malleja. Samoin savimallit, mutta ne voivat toisinaan kestää useiden muottien valamisen.